Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backFoi vindtunnel. Bengt Jönsson Speedski


Foi (FFA Flygtekniska Försöks Anstalten) Vind tunnel

I vindtunneln L2 arbetade jag med att bygga flygplansmodeller och att senare
köra dem. Sista året så testade vi ett höghöjds flygplan Skysat se länk

Nästan alla uppdrag var hemliga men några bilder finns.
Överst: Bengt Jönsson med dåvarande Svenskt rekord på 224,85km/t på skidor.


Dag Ericson i cyckel test.


Jas-flygplanet.


Roder detalj moror och växel med pot som lages givareRiggning av modell


LT1 i bromma där jag också jobbade


Detalj bild sexkomponens våg mycket pill


Raketmotor test rigg byggde jag under 6 månader Jens ritar olika
verkstäder tilverkar jag modifierar och monterar


Raketmotor dysa testas

Starcs