Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backB&R i Florida. Kroppsektion och
vinginfästning.


B&R Florida

Lars Bergström och Sven-Olov Ridder träffade jag på Foi´s vindtunnel.
Där arbetade vi bla med projektet Skysat, som senare byggdes i Florida Usa.
Ett stort höghöjds flygplan som var 37 meter mellan vingspetsarna och
användas för mobiltelefonkomunikation. Alla mobilmaster i Norden skulle
ersättas med två flygplan. De skulle flyga på 38 000 meters höjd och drivas av
microvågsstrålar från marken. På B&R arbetade jag med Kol-Kevlar
kompositer och allt annat man kan tänka sig i ett sånt galet projekt.


Modell i skala 1:10. 3,7m mellan vingspetsarna.


Stefan Thörnblom och jag vid fenfästet.