Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backSunshell (Foto Ulf Lundin )


Bigert och Bergström är en samtida konstnärs- duo.Arbete med Solsnäckanl: konstruktion/design.
Solsnäckan baserad på en liten snäcka som är bara några millimeter stor och finns i Östesjön.
Snäckan är viktig ur ett ekologiskt perspektiv.

På toppen sitter det en spegel som roterar efter solens rörelse och reflekterar ned en sol stråle.
Skulpturen är sju meter hög och står i Nortälje.

180 plåtar är bockade och monterade på ut och insidan.
Eftersom den är tunnvägging var det knepigt att konstruera balkar mm


(Foto Ulf Lundin )


Insidan med skruvad belysning


Ingången med perlemo


Hydrobiidae snäckan


konstruktion CAD


Monterad i vagga på KKV. Notera de vinklade balkarna


Cad rendrering av stålstrukturen. 12 vertikala 50*50 balkar,
horisontella laserskurna 5mm plåtar, spiral för infästning av alla inner plåtar.


Innerplåten på


Ytter plåten på


Zoltan svestade alla 50*50 balkar. 160st laserskurna rördelar bildar de vertikala balkarna.


Inmätning av laserskurna delar


Elektroniken i toppen, labbkoppling, programering studenterna på kth, cad mm Isak.