Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / back
Recolab Testanläggning för vattenrening. (foto: Sarah Perfect)


Modell med augmented realityHelsingborg bygger nytt och provar ny vattenreningsteknik.
H+ är området i hamnen där ska man ta till vara allt som avloppet kan generera, tex vatten, gödningsmedel, biogas, mm.
En modell i hjärtat av Recolab som man använder AR (augmented reality) för att beskriva hur Helsingborg och Recolab gör och kommer att göra i framtiden.
Lasse Hässler och Anders Hellström konstruerade och byggde modellen som är 4,5X2 meter stor.

Jag arbetade med konstruktion, cad och bygge under 3 månader. Underlaget var svårt att få fram så mycket handarbete behövdes göras med hjälp av bilder, kartor mm.
Modellen skulle vara byggt av trä, vi valde HDF (Valchromat) för markpartier och olika träslag för hus.
Markpartierna frästes i pusselbitar för att enkelt kunna bytas ut när staden växer.
På pusselbitarna frästes vägar och håligheter för att kunna fälla ner tex vatten, grönområden mm.

Över modellen gjorden plattformar för att i detalj se med AR hur avloppet fungerar.Link to video: Recolab
Visning på RecoRab (foto: Sarah Perfect)


RecoLab


Montering på Recolab


Lägenheten skyltarna är för AR


Husbygge ritni i skala 1:1 med höjdkurvor för att underlätta förståelsen.


Montering av pusselbitar


Monterade pusselbitar


Under bygge


Fräsning vatten


Cad bild


Joel Arbetar med montering på en pusselbit.


Stadsparken och biblioteket Modell


Stadsparken och biblioteket CAD


Stadsparken och biblioteket Maps


Järnvägsgatan och C Modell


Järnvägsgatan och C CAD


H+