Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backEleverna arbetar med sina projekt


Konsfack Industridesign

Jag arbetade på konstfack instutitionen för industridesign som chef
och ansvarig för verkstadsutbildning och modellbyggnation.
Tidigare hade jag haft kurser där och fick nu frågan om jag ville ta
tjänsten efter Tomas Herrström. När jag kom dit fanns det (till min bestörtning!!)
ingen 3d printer eller laserskärare. Efter ett halvårs lobbande med hjälp av Isak Nordell
så införskaffades först en och senare två till och dessutom en laserskärare.CNC fräsen. Under spånen ligger projektet.


Årskurs 1 gör ett filhantag som intro projekt.

Konstfack.se