Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backDel av Affektariet på Kulturhuset Stockholm.


Känn dig själv Bigert Bergström och Artikel31

KÄNN DIG SJÄLV en upplevelsevandring om känslor och medvetandet
Här har jag arbetat som konstruktör och snickare elektriker mm
Cad har varit en stor del av arbetet
Utställningen består av åtta rum

Pneumarummet - andningen som en central del i känslornas förnimmelse.
Kopplingen det första andetaget-den sista sucken, som två paranteser (...) runt livet.
Andningens koppling till tankar kring anden,
pneuma som var grekernas namn för både andning och ande

Rummet finns det tio rörliga vägg segment vardera 2500*3050
som andas in och andas ut
Första test på KKV Konstnärensa Kolektiv Verkstad

Film Pneumarum

Spegelrummet - Spegelstadiet, självbild hur formar vi vår självkänsla?
Spegelneuronerna i vår hjärna gör oss empatiska och gör så vi kan
härma andra människors känslostämning.
Vilket är livsviktigt när det gäller att formulera fungerande relationer


Spegel rummet roterande bukliga speglar med färgtoning under montering

Film Spegel rum Bigert och Bergström


Affektariet är en modell av en hjärna i grå filt (gery matter)
Affektarie anspelar på Planetariets representation av universum.
I vår version visar vi "universum mellan öronen"
Hjärnan sägs innehålla lika många neuroner som vintergatan
innehåller stjärnor typ 1000 miljarder.

Affektariet: hjärnan en sfär på sex meter uppbygd av två olika trekanter
som har mönsterpassning med 812 rgb styrda lysdioder i pressad filt
Inne spelas det innre universum upp av de 812 st programerade dioder
Sfär uppbygnaden: Disdyakistriacontahedron


Rendrerad bild för att se hur det kan bli


Inuti


Formarna frästes av Broby modellsnickeri 1900*1000*350 MDF


Test pressning på Jaba Group Se hanverktyget ovanför deras huvud
Första test pressningen av filten.

Film på affektariet frånBigert & Bergström

Anekoiska kammaren diskuterar vikten av att kunna kännna rädsla -
och dess koppling till ljus/mörker akustik.

Rummet är vitt och har eko som en stor sal,
sedan blir det helt mörkt och inget eko pga. de pressade
ljuddämpande filten bakom teaterslöjan så dämpas ljudet.
Sakta tonas ljuset upp på baksidan och belyser de ljuddämpande ytorna
därmed ser man igenom den vita väggen (teaterslöjan) och rummet blir större.
Successiv belyses väggen (teaterslöjan) och ekot kommer sakta tillbaka
loopen är ca 15 sekunder.


Belyst teaterslöja och maxemalt ek


Belyst ljuddämpande bafflar minimalt eko
Rendrering så press firman skulle förstå.
Film Anechoic Chamber / Anekoisk kammare Bigert Bergström

Roterande golvet är en plattför för en diskussion
kring hur vi kan ha motstridiga känslor.
Jagets cirklar Kontraroterande golv

Kontraroterande golv på 5400 mm i diameter med 4 st ringar


Fjädrand drivhjul för att kunna ställa stopp momentet


Montering Kulturhuset se Affektariet i bakrunden

Film på roterandegolvHjärtat och skorstenen visar på känslans utsträckning i rummet.
Hur kan vi vara sammankopplade med en annan människa över stora avstånd?
Hur fungerar längtan?
Hjärt härd

Hjärta av tegelstenar skiss


Hjärtat är uppvärmt till 37grader


Murning av underdelen


cnc frästa ytor som sedan bakades tegellera på
så att varje tegelsten får sin unika form


Närbild på frästa ytor


Många ytor blir det
Film hjärta Bigert och Bergström

Den pixlade drömmen är en skulptur som visar en uppbruten fysisk modell
av en människa som sover.
Hur formar våra känslor de drömmar som vi lever med nattetid?
Pixlad dröm

Utkast: En person ligger i sin säng


Pixlad version kuberna är 30*30*30mm Många kuber att limma


Lampa och ljusstråle


Sängbygge på KKV

Film Pixlad säng Bigert och BergströmKänn dig själv

Bigert och Bergström

Artikel 31