Kontakt
Lars Hässler

« tillbaka / backSunshell (rendrering
Bigert & Bergström)


Bigert & Bergström

Ett pågående projekt som blir klart Q2-Q3


Monterad i vagga på KKV


Cad rendrering av stålstrukturen. 12 vertikala 50*50 balkar,
horisontella laserskurna 5mm plåtar, spiral för infästning av alla inner plåtar.


Innerplåten på


Ytter plåten på


Zoltan svestade alla 50*50 balkar. 160st laserskurna rördelar bildar de vertikala balkarna.


Inmätning av laserskurna delar


Elektroniken i toppen, labbkoppling, programering studenterna på kth, cad mm Isak.